Menu własne 2

 

Święty Eugeniuszu, wysyłający misjonarzy na krańce świata,

Święty Eugeniuszu, utrudzony troską o Kościół i zbawienie ludzi,

Święty Eugeniuszu, złączony z Maryją uczuciem synowskiej miłości,

Święty Eugeniuszu, zawierzający Maryi wszystkie sprawy,

Święty Eugeniuszu, wzorem Maryi posłuszny Duchowi Świętemu,

Święty Eugeniuszu, upewniony przez Maryję, że Bóg będzie błogosławił całej twojej duchowej rodzinie,

Święty Eugeniuszu, oczekujący z tęsknotą na wezwanie do domu Ojca,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

 

K: Módl się za nami święty Eugeniuszu.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty dla zwiastowania Ewangelii narodom, napełniłeś św. Eugeniusza de Mazenoda, biskupa, niezwykłymi cnotami apostolskiej gorliwości i zapału, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ożywieni tym samym duchem, całym swoim życiem służyli Kościołowi i wiernie współdziałali z dziełem zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.