Menu własne 2

  o. Marcin Szwarc OMI

Urodzony w Sulechowie 23.08.1982 roku (woj. lubuskie, diecezja zielonogórsko-gorzowska). Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym Babimoście, następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie, gdzie w 2001 roku zdał maturę. W tym samym roku wstąpił do nowicjatu na Świętym Krzyżu, gdzie w 2002 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Śluby wieczyste złożył w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze w 2006 roku. Tam też 31.05.2008 roku z rąk Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego przyjął święcenia kapłańskie. Obronił pracę magisterską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zatytułowaną “Królewska godność Maryi w nauczaniu Jana Pawła II”.

W czasie dwóch ostatnich lat seminarium pomagał w parafii św. Faustyny w Grodzisku Wlkp. Po święceniach został skierowany do posługi misjonarza ludowego-rekolekcjonisty najpierw w domu prowincjalnym w Poznaniu (2008-2011), następnie w Lublińcu (2011-2014) i Lublinie (2014-2015). Od 2015 przynależy do wspólnoty Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Iławie.

W roku 2012 przez  sześć miesięcy przebywał w Kanadzie, gdzie w Prowincji Wniebowzięcia głosił rekolekcje wielkopostne i pomagał w polonijnych parafiach prowadzonych przez Oblatów.

W okresie swojej kapłańskiej posługi wygłosił blisko 30 misji parafialnych, ponadto wiele serii rekolekcji zarówno parafialnych jak i zamkniętych dla grup oraz wspólnot. Poza zaangażowaniem misjonarskim posługuje także różnym wspólnotom. W latach 2008-2011 pomagał we wspólnocie “Magnificat” w Luboniu, od 2011 do 2014 prowadził wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym “Miriam” w Lublińcu, a od 2015 roku towarzyszy wspólnocie młodzieżowej “20/40” w Iławie.