Menu własne 2

 

 

Po rocznym nowicjacie kandydaci na braci zakonnych rozpoczynają juniorat dla braci, który trwa 2. lata, gdzie wprawiają się w życiu zakonnym, swoich obowiązkach związanych z pracą i uczestniczą w niektórych wykładach z klerykami. Każdego roku formatorzy weryfikują drogę powołanego pozwalając lub nie na składanie kolejnych ślubów rocznych. Po junioracie kierowani są przez o. Prowincjała do konkretnego domu zakonnego. Po kilkuletnim okresie rocznych ślubów zakonnych składają prośbę o śluby wieczyste, która jest rozpatrywana przez o. Prowincjała z radą, który decyduje czy odpowiedzieć pozytywnie na prośbę. Po złożeniu ślubów wieczystych otrzymują od o. Generała, który rozpatruje przedstawione przez kandydata propozycje (pozostania w kraju czy też wyjazdu na misje), obediencję do konkretnej prowincji, a o. Prowincjał danej prowincji wyznacza im szczegółowe zaangażowanie wg potrzeb prowincji.

Natomiast kandydaci na kapłanów rozpoczynają 6. letnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, które naukowa jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przyjmując kolejne posługi lektoratu i akolitatu. W tym czasie składają każdego roku kolejne śluby zakonne na rok, by na 5. roku prosić o śluby wieczyste. Mogą też w międzyczasie prosić o przedłużenie czasu na zastanowienie czy staż pastoralny, który odbywają wg zaleceń o. Prowincjała w Polsce lub poza Jej granicami. Prośba o śluby wieczyste rozpatrywana jest pozytywnie lub negatywnie (przedłużenie okresu ślubów czasowych lub sugestia opuszczenia zgromadzenia) przez o. Prowincjała z radą. Gdy prośba zostanie zaopiniowana pozytywne, wtedy 8 września klerycy składają śluby wieczyste, w czasie których otrzymują oblacki krzyż (ostateczne uzupełnienie naszego stroju zakonnego i wyróżnik wśród innych zgromadzeń zakonnych), szkaplerz NMP (w postaci medalika) oraz egzemplarz Konstytucji i Reguł. Następnie kontynuują swoje studia oraz przygotowują się do święceń diakonatu i kapłaństwa.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich lub jeśli są one odłożone wówczas po zakończeniu studiów, otrzymują od o. Generała obediencję do danej prowincji, zaś o. Prowincjał wyznacza im konkretne zadania w poszczególnych domach i zaangażowaniach.

Więcej informacji na stronie:

Sekretariatu Powołań: http://powolania.oblaci.pl/

Nowicjatu na Świętym Krzyżu: http://www.swietykrzyz.pl/