Menu własne 2

 

23. Zakończenie – podziękowanie misjonarzy i oddanie parafii ks. Proboszczowi.

M: Księże Proboszczu! Kiedy w sobotę (niedzielę) rozpoczynaliśmy Misję Świętą otrzymaliśmy od Ciebie stuły i klucze – jako symbol władzy. Powiedziałeś nam wtedy, ze przekazujesz pieczę duchową nad swoją parafią. Przez te kilka dni wszyscy staraliśmy się poznać Boga i samych siebie. Bóg jak zawsze, a i tym razem również, okazał nam Swoją miłość i łaskę. I oto dziś jesteśmy odnowieni duchowo i przyodziani szatą łaski uświęcającej. Oddajemy Ci, Księże Proboszczu, parafię. Mamy nadzieję, że za łaską Bożą, uświęconą jako wspólnotę dzieci Bożych. Symbolem tej przemiany duchowej, jaka się nas dokonała, są te (białe – jeśli takie były używane) stuły, które Ci teraz na powrót przekazujemy.

24. Następuje adoracja Krzyża Misyjnego przez indywidualne ucałowanie: najpierw podchodzą misjonarze, dalej duszpasterze, służba liturgiczna oraz pozostali wierni.