Menu własne 2

 

Słodkie drzewo, słodkie gwoździe - Rozkoszny owoc nosiło.

Skłoń gałązki, drzewo święte, - Ulżyj członkom tak rozpiętym.

Odmień teraz oną srogość, - Którąś miało z urodzenia.

Spuść lekkuchno i cichuchno - Ciało Króla niebieskiego.

lub

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, - Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony:

Gdzie Bóg, Król świata całego, - Dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, - Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony:

Ta sama Krew cię skropiła, - Która nas z grzechów obmyła.

lub

Wisi na Krzyżu Pan, Stwórca nieba; - Płakać za grzechy, człowiecze potrzeba.

Ach, ach, na Krzyżu umiera, - Jezus oczy Swe zawiera.

Najświętsze członki i wszystko ciało - Okrutnie zbite na Krzyżu wisiało.

Ach, ach dla ciebie człowiecze, - Z boku Krew Jezusa ciecze.