Menu własne 2

 

IV STACJA (przy położonym Krzyżu): Przybicie do Krzyża

Misjonarz II: Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie.

Lud: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Misjonarz I: Jezusa do Krzyża przybiły nie gwoździe ale grzech ludzkie...

Grzechy nie tylko Żydów, innych ludzi ale twoje i moje grzechy...

Grzechy przeciwko życiu, miłości...Największy grzech to brak poczucia grzechu, życie jakby Boga nie było... To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech...

8. Następnie śpiewa się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

9. Po tej stacji następuje uroczyste błogosławieństwo krzyża misyjnego

Misjonarz II:

- okadza Krzyż

- śpiewa się Prefację o Krzyżu nr 50 z Mszału rzymskiego z wersji zmodyfikowanej:

Misjonarz II: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. *Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego *na drzewie Krzyża. *Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, *na drzewie Krzyża powstało nowe życie, *a szatan, który na drzewie zwyciężył, *na drzewie również został pokonany, *przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, *który oświeca ludzkość swoim światłem *i z Tobą żyje i króluje *na wieki wieków.

W: Amen, amen, amen.