Menu własne 2

 

Misjonarz I: W tym miejscu wspominamy wszystkie upadki Jezusa

- przy drzwiach kościoła, bo tylko w nim my możemy podnosić się z naszych upadków...

Wielu ludzi leży w grzechach i nie chce przekroczyć progu kościoła.

Kościołowi Jezus polecił: Komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone... Jezus pokazuje, że można wstać i iść dalej...

5. Następnie śpiewa się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

III STACJA: Szymon niesie Krzyż Jezusa

Misjonarz II: Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie.

Lud: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Misjonarz I: pomagać nieść krzyż innym - takie jest przesłanie tej stacji...

Wielu go dźwiga samotnie - JP II woła: „przerwijcie łańcuch ludzkiej niedoli i samotności”...

Dźwigając krzyże innych, dźwigamy Krzyż Jezusa: byłem Głodny, byłem Nagi, w więzieniu, Chory ... pomogliście jednemu z tych - pomogliście Jezusowi...

6. Następnie śpiewa się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

7. Po rozważaniu, stany: mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci biorą Krzyż na ramiona i niosąc go procesyjnie obchodzimy kościół. W procesji niesione są też sztandary, feretrony. W czasie procesji biją dzwony, ludzie idą w ciszy...