Menu własne 2

 

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie - Serce ci na wskroś przepali,

Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, - On ciebie wesprze, ocali.

Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono, - Lub serce czyjeś zawiodło:

O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, - Krzyż niech Ci stanie za godło.

3. Po pieśni rozpoczyna się Droga Krzyżowa z Krzyżem Misyjnym:

I STACJA (w kościele): Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona...

Misjonarz II: Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie.

Lud: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Misjonarz I:

Rozważanie: Jezus bierze nasze krzyże; choroby, samotności, niezrozumienia u ludzi...

Przypomina: Kto chce iść za Mną niech weźmie Krzyż...

Tłumaczy, że: Tak chce Bóg odkupić i zbawić świat...

4. Następnie śpiewa się: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami...

II STACJA (na zewnątrz kościoła, przy drzwiach): Upadki Jezusa...

Misjonarz II: Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie.

Lud: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.