Menu własne 2

 

6. Odmawia się przepisane modlitwy. Można też w tym miejscu, jeśli nie czyniono tego wcześniej, uroczyście wyznać wiarę.

Misjonarz II: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego …

W: Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen.

Misjonarz II: W intencjach Ojca Świętego: Zdrowaś Maryjo …

W: łaski pełna, * Pan z Tobą, * błogosławionaś Ty między niewiastami,* i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. * Święta Maryjo, * Matko Boża, * módl się za nami grzesznymi * teraz i w godzinę śmierci naszej. *Amen.

Misjonarz II: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

W: jak była na początku, * teraz i zawsze, * i na wieki wieków. * Amen.

Misjonarz II: Boże Ojcze Wszechmogący, Ty posłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby w Nim objawić nam swoją niezmierzoną miłość. † Przez ten święty czas misji parafialnych wsłuchiwaliśmy się w Jego słowa i trwaliśmy jednomyślnie na modlitwie. * Dlatego proszę Cię Boże, udziel tu zebranym swoim wiernym łaski odpustu zupełnego † i błogosław w ich codziennych obowiązkach, aby żyjąc jako prawdziwi chrześcijanie zawsze chwalili Twoje imię. / Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.