Menu własne 2

 

K: Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Oto słowo Pańskie.

W: Chwała Tobie Chryste.

12. Po odczytaniu Ewangelii księgę odnosi się znowu na specjalnie przygotowany pulpit. W tym czasie śpiewa się: pobudkę misyjną: Nie zamykajmy serc…

Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas,

gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz (3x)

13. Misjonarze mogą wygłosić krótkie słowo wprowadzenia do adoracji Jezusa Eucharystycznego a następnie dokonać wystawienia Jezusa w Eucharystii i odmówić Litanię do Krwi Chrystusa. Śpiew na wystawienie: O Zbawcza Hostio, godna czci…

K: Kyrie, elejson.

W: Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

K: Chryste, usłysz nas.

W: Chryste, wysłuchaj nas.

K: Ojcze z nieba, Boże,

W: zmiłuj się nad nami.

K: Synu, Odkupicielu świata, Boże,

W: zmiłuj się nad nami.