Menu własne 2

 

3. Po pozdrowieniu misjonarze, ubrani w pełny strój zakonny, stojąc w drzwiach kościoła głośno pozdrawiają Księdza Proboszcza i wszystkich zebranych.

Misjonarze: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wierni: Na wieki wieków. Amen.

4. Ks. Proboszcz podaje misjonarzom do ucałowania pacyfikał i na kropidle podaje wodę święconą. Misjonarze całują pacyfikał i czynią na sobie znak krzyża.

5. Procesja rusza w kierunku ołtarza. Misjonarze niosą w procesji do ołtarza Księgę Ewangelii lub jeśli jest taki zwyczaj tablice z Dekalogiem (wtedy ktoś inny niesie Ewangeliarz). Ks. Proboszcz w czasie procesji kropi lud wodą święconą. Śpiewa się Hymn do Ducha Świętego: O Stworzycielu, Duchu, przyjdź...

6. Gdy procesja dojdzie do stopni prezbiterium misjonarze ustawiają księgę Pisma Świętego na specjalnie przygotowanym stojaku a tablice z Dekalogiem umieszczają na statywach, jeśli są wnoszone. Ks. Proboszcz podchodzi do ołtarza, oddaje mu rewerencje, okadza ołtarz, krzyż procesyjny, Ewangeliarz, następnie wzywa wszystkich zgromadzonych do modlitwy następującymi słowami.

K: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

W: I odnowisz oblicze ziemi.

K: Módlmy się.Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

7. Modlitwa na rozpoczęcie misji świętej (do wyboru).