Menu własne 2

 

Dziś w ..... , dnia ..... roku, stajemy w Godzinie Miłosierdzia pod Krzyżem Misyjnym, aby go poświęcić jako pamiątkę przypominającą nam te szczególne dni. Modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia, chcemy dziękować Bogu za duchowe zwycięstwa łaski Bożej w nas. Miłosiernemu Bogu, w Trójcy Świętej Jedynemu, niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie na wieki wieków. Amen.

Podpisali: .....

Miejscowość ..... , dnia ..... A.D. .....

(Akt powyższej treści sporządzany jest w formie dokumentu z odpowiednim układem tekstu oraz bogatą grafiką.)