Menu własne 2

 

Wzywamy dzieci i młodzież! Niech w waszych sercach nie zgaśnie wiara, ale swym rodzicom i kolegom przypominajcie o Chrystusie, bo na Nim jak na mocnym fundamencie możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim możecie oprzeć całe swe życie.

Niech więc tę Wielką Noc rozjaśni światło Pana, niech zajaśnieje nadzieją, rozpali płomień wiary i miłość roznieci w sercach!

Niech zmartwychwstały Pan oświeci tę Parafię, Twoją rodzinę i Twoje serce, bo Jego światło nigdy nie zgasło i przez tyle wieków rozjaśnia ciemności zła, niewiary i błędu!

Polecamy Was wszystkich Matce Chrystusa. Ona uwierzyła słowu Boga i modli się dzisiaj za nami grzesznymi, abyśmy nigdy nie wzgardzili tą miłością, która objawiła się na krzyżu i w zmartwychwstaniu, a bez której życie ludzkie nie ma ani fundamentu, ani sensu. W Jej matczyne ręce polecamy naszą Misję Parafialną, polecamy tę parafię i Twoje serce.

Na Święto Paschy i Misję Parafialną łączymy się z Wami w modlitwie i nadziei -

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Ksiądz Proboszcz i Jego Współpracownicy.

Wielkanoc, Rok Pański ...