Menu własne 2

 

Akt zakończenia Misji Parafialnej w parafii p.w. ..... w ..... .  W roku Pańskim .............. – gdy najwyższym Pasterzem Kościoła Katolickiego jest Ojciec Święty Franciszek; Prymasem Polski jest Ks. Abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński; Przewodniczącym Episkopatu Polski jest Ks. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański; podczas, gdy Metropolitą ..... jest ks. Abp ..... i na stolicy Diecezji ..... zasiada Ks. Bp ..... , a posługę proboszcza w parafii w .....  od ..... roku, pełni Ks. .....  wspomagany przez wikariuszy - księży: .....; .....; ......; .....; ..... . Misje Parafialne w dniach od ..... do ..... prowadzili: Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z ..... : o. ..... i o. .....

Podczas Misji Świętej, rozpoczętej dnia ..... przygotowywaliśmy się do ..... doświadczając zwiastowania radości i przebaczenia, jakie niesie Boże Miłosierdzie. Dlatego wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, które rozbrzmiewało w kościele parafialnym podczas Eucharystii o godz. .....  oraz apeli misyjnych o godz. 20:30. Głos dzwonu pokutnego, wzywał do nawrócenia i przemiany życia. W sposób szczególny spojrzeliśmy na nasze życie w świetle Bożego Dzieła Odkupienia, rozważając treści Dekalogu.

Od poniedziałku do środy o godz. ..... swoją Misje w kościele parafialnym przeżywały dzieci. W czasie nauk stanowych spotykali się: w ..... małżonkowie i rodzice, a we .....  wdowy i wdowcy, każdego z tych dni o godz. ..... . W środę na parafialnym cmentarzu zanosiliśmy modlitwy w intencji zmarłych oraz pochyliliśmy się nad rzeczami ostatecznymi człowieka. Młodzież miała swoje spotkanie w ..... wieczorem o godz. .....  Sakrament Pokuty i Pojednania, jako widoczny znak Bożego Miłosierdzia, sprawowany był w kościele parafialnym w ..... z obecnością specjalnie zaproszonych do pełnienia tej posługi kapłanów.

W czwartek, odprawiając apelowe nabożeństwo misteryjne, uwielbialiśmy Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii, dziękowaliśmy za Kapłaństwo i Eucharystię oraz prosiliśmy o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego z naszej parafii. W czasie adoracji daliśmy też okazję bycia blisko Jezusa Eucharystycznego tym, którzy z różnych powodów nie mogą przystępować do sakramentów, zwłaszcza żyjącym w związkach niesakramentalnych. W piątek, w duchu ekspiacji, przepraszaliśmy Chrystusa Ukrzyżowanego za grzechy nasze i całego świata, biorąc udział w adoracji krzyża. W sobotę, uwielbiając Boga za dar Maryi i zawierzając Jej całą parafię, pamiętaliśmy o ludziach chorych i cierpiących. Dla nich sprawowana była Eucharystia z namaszczeniem chorych i błogosławieństwem lourdzkim a tych, którzy nie mogli sami dotrzeć do świątyni, na przygotowane dla nich specjalne nabożeństwo, odwiedziliśmy z posługą sakramentalną w domach. Sprawowaliśmy też specjalne nabożeństwo z błogosławieństwem dzieci i matek oczekujących dziecka oraz rodziców pragnących mieć dzieci.